Stålhaller

on

En stålhall er rett og slett det samme som en tradisjonell industrihall bygget i murstein. Den største forskjellen mellom disse objektene er tiden det tar å bygge en hall, som for stålhaller bruker være rundt 30 dager. En slik hall er bygget dermed usedvanlig raskt, og øker sin popularitet blant entreprenører. Hallens store spennvidde bør nevnes som en av de klare fordelene med et slikt objekt. I tillegg trenger du ikke bruke interne støttstolper, noe som gir en ganske stor frihet for entreprenør å utnytte resten av overflaten etter at maskiner og utstyr er på plass eller varer er lagret. Hallen kan være opp til 80 m bred. Bruk av stålhaller i industrien er en mye bedre løsning, hovedsakelig på grunn av lave kostnader, rask bygging og enkel anvendelse.

Mer på http://www.balex.eu/no/zet-hallen