Tak

on

Taket viktigste funksjon som bygningens høyeste punkt er å beskytte den mot vind, regn, snø og sol. Med andre ord: taket skal beskytte huset mot ugunstig påvirkning av værforholdene. Taket består av to elementer som ikke har noen individuell anvendelse. Disse elementene er den bærende struktur og takbekledning. Fundamental til byggingen av taket er å skape en solid struktur som kan bære opp bekledningen i form av fliser, plate panner eller annet materiale. Takkonstruksjonen er bygd for det meste av trebjelker, men hvis bygningen er mye større, det vil si hvis er avstanden mellom veggene er stor, da brukes konstruksjoner i stål eller armert betong eller limtre. Gjeldende takbelegg, er det en rekke materialer å velge mellom. Alt avhenger av klimatiske forhold og andre faktorer. I disse dagene brukes gjerne stålplate på grunn av sin lave vekt og rask montering.